Konferencja hiszpańskich biskupów katolickich wyciąga wnioski z niedawno ujawnionych masowych skandali pedofilskich w innych Kościołach narodowych – w USA, Irlandii, Chile i Niemczech.

Podąża także za stanowczymi wezwaniami papieża Franciszka, który się stara, by Kościół katolicki na całym świecie skończył z wieloletnim tolerowaniem i tuszowaniem przestępstw seksualnych duchownych, zwłaszcza wobec dzieci i nieletnich. Na luty Franciszek zwołał wszystkich najważniejszych hierarchów katolickich świata na naradę do Rzymu, która ma ustanowić zasady postępowania wobec seksualnych przestępstw kleru katolickiego.