Kraków: Nielegalni imigranci z Indii zatrzymani podczas kontroli cudzoziemców świadczących usługi

Hits: 15

We wtorek funkcjonariusze Placówki SG w Krakowie – Balicach prowadzili czynności służbowe we współdziałaniu z funkcjonariuszami Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Działania prowadzone były w rejonie Rynku Głównego i okolic, w szczególności wobec cudzoziemców świadczących usługi przewozu osób, dostawy posiłków oraz handlu.

Ogółem w trakcie działań wylegitymowano 12 cudzoziemców, a dwóch obywateli Indii zostało zatrzymanych w wyniku kontroli legalności pobytu.

Pierwszy z nich, 26-letni mężczyzna, ostatni raz wjechał do strefy Schengen na początku lutego 2018r. przez Rygę (Łotwa). Po kilkunastu dniach po przyjeździe cudzoziemiec złożył do MUW w Warszawie wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Wniosek ten, w połowie sierpnia br. Wojewoda Mazowiecki pozostawił bez rozpoznania, w związku z czym pobyt obywatela Indii na terytorium RP stał się nielegalny. Po zatrzymaniu cudzoziemca, Komendant PSG w Krakowie-Balicach wydał decyzję o zobowiązaniu do powrotu w terminie 30 dni z jednoczesnym zakazem wjazdu na terytorium strefy Schengen i RP przez okres 6 miesięcy.

Drugi z mężczyzn (28 lat) ostatni raz przyleciał do strefy Schengen pod koniec listopada 2016 r. przez Wiedeń. Funkcjonariusze dokonujący kontroli ustalili, iż rok później Komendant PSG w Warszawie-Modlinie wydał wobec cudzoziemca decyzję o zobowiązaniu do powrotu, której ob. Indii nie wykonał. W związku z powyższym, cudzoziemiec przebywał na terytorium RP niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Mając na uwadze powyższe ustalenia Komendant PSG wystąpił z wnioskiem o umieszczenie obywatela Indii w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców, a Sąd przychylił się do złożonego wniosku.

Justyna Drożdż

za: strazgraniczna.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *