Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmniejszyło dotację dla Europejskiego Centrum Solidarności o ponad 3 mln zł

Fot. Karolina Misztal

Hits: 22

              Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmniejszyło dotację dla Europejskiego Centrum Solidarności o ponad 3 mln zł – poinformował prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz. Przedstawiciele ECS nie ukrywają zaskoczenia. – Niewykluczone, że będziemy starali się o spotkanie z ministrem kultury, panem Piotrem Glińskim – mówi Magdalena Mistat, kierownik Działu Promocji i PR ECS.

Fot. Karolina Misztal

 

Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz podkreślił między innymi, że zmniejszenie dotacji dla ECS o ponad 3 mln zł, to prawie połowa finansowania, jakie co roku resort przyznawał tej instytucji.

– Przyznam, że jesteśmy zaskoczeni. Informacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadeszła drogą mailową w czwartek w późnych godzinach popołudniowych. Będziemy starali się wyjaśnić, dlaczego limit dotacji został zmniejszony i podejmiemy starania, aby w 2019 roku utrzymać dofinansowanie na niezmienionym poziomie. Zwłaszcza, że program na 2019 rok jest niemal gotowy, a głównym motywem programowym jest trzydziesta rocznica upadku komunizmu – mówi Magdalena Mistat, kierownik Działu Promocji i PR ECS.

Zaznacza, że najprawdopodobniej w poniedziałek zostanie zwołana w tej sprawie narada i wówczas zapadną konkretne decyzje. – Niewykluczone, że będziemy starali się o spotkanie z ministrem kultury, panem Piotrem Glińskim – podsumowuje.

W sprawie zwróciliśmy się o komentarz do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Resort przesłał nam obszerne oświadczenie, które publikujemy niżej:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że po przeanalizowaniu dotychczasowej działalności Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku podjęta została decyzja o powrocie do podstawowej kwoty wysokości dotacji podmiotowej dla tej instytucji na 2019 rok tj. 4 mln zł.

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku w ostatnich latach otrzymywało dotację podmiotową na poziomie ponad 7 mln zł. Poziom tej dotacji wykraczał znacznie ponad uregulowany w umowie z dnia 8 listopada 2007 r. o utworzeniu i prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą ECS oraz aneksu ze stycznia 2013 r., minimalny poziom dotacji ze strony MKiDN – 4 mln zł. Wszystkie dotychczas przekazywane środki ponad tę kwotę wynikały wyłącznie z dobrowolnych decyzji Ministra KiDN, który uwzględniał prośby instytucji. Przyjęty obecnie poziom dotacji jest zgodny z obowiązującymi zapisami umowy, a także przepisami prawa. Zaoszczędzone 3 mln zł zostaną przekazane na projekty kulturalne w Gdańsku.
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku prowadzone jest przez pięciu organizatorów. Udział przyznawanych dotacji podmiotowych od poszczególnych organizatorów w 2017 roku prezentował się następująco:
– Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 7 146 000 zł
– Gmina Miasta Gdańska – 4 590 000 zł
– Województwo Pomorskie (Marszałek) – 800 000 zł
– Fundacja Centrum Solidarności – wg zawartej umowy nie wnosi dotacji
– Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – wg zawartej umowy nie wnosi dotacji
Według zapisów umowy z dnia 8 listopada 2007 r. o utworzeniu i prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą ECS oraz aneksu ze stycznia 2013 r. minimalny poziom dotacji ze strony organizatorów ustalono na:
– Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 4 000 000 zł
– Województwo Pomorskie – 800 000 zł – (pierwotnie minimalny poziom dotacji wynosił 1 mln zł, został obniżony aneksem do umowy z 2013 roku)
– Miasto – 2 500 000 zł – pierwotnie minimalny poziom dotacji wynosił 4,5 mln zł, został obniżony aneksem do umowy z 2013 roku)
Zawarta między organizatorami umowa oraz Statut ECS wyznaczają wiodącą rolę Prezydenta Miasta Gdańska przy obsadzaniu stanowiska Dyrektora ECS, Rady oraz Kolegium Historyczno-Programowego. Nadzór nad ECS sprawuje Prezydent Miasta Gdańska, z zachowaniem w tym zakresie kompetencji pozostałych Organizatorów. ECS zostało wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska.
Jak wynika z powyższego zestawienia, mimo wiodącej roli Prezydenta Miasta Gdańska, jako głównego organizatora instytucji, to właśnie Minister KiDN przekazywał do tej pory na rzecz ECS dotację podmiotową na najwyższym poziomie. Powrót do kwoty 4 mln zł, stanowi więc również w sposób naturalny wyraz adekwatnego poziomu zaangażowania finansowego w stosunku do odpowiedzialności. Prezydent Miasta Gdańska powinien zaangażować bardziej adekwatne środki finansowe, stosowne do jego umocowania i roli, jako organizatora.
Ponadto decyzja ta wynika z szeregu innych przesłanek, m.in.:
1. Analizy potrzeb finansowanych instytucji prowadzonych i współprowadzonych przez MKiDN w województwie pomorskim, która wykazała szereg potrzeb tych instytucji w zakresie dodatkowych środków na ważne projekty kulturalne oraz dysproporcje w potencjale finansowym poszczególnych instytucji, co może prowadzić do uznania przyjętego podziału środków za niesprawiedliwy.
2. Obserwowanych od dłuższego czasu podejmowanych przez ECS działań, które można interpretować jako niezgodne ze statutem tej instytucji, mających charakter polityczny. Oto przykłady:
– 22 lutego 2018 roku w Europejskim Centrum Solidarności były prezydent RP LechWałęsa oświadczył w towarzystwie Grzegorza Schetyny, że w najbliższych wyborach samorządowych nie udzieli poparcia Pawłowi Adamowiczowi. Sam Grzegorz Schetyna oświadczył, że Gdańsk jest ważnym miejscem dla Platformy Obywatelskiej: „To nasz matecznik. Zrobimy wszystko, żeby wygrał tu kandydat szerokiej koalicji antypisowskiej, który zagwarantuje miastu rozwój. Jutro wieczorem odbędzie się zarząd PO i wówczas poszukamy kandydata, który będzie łączył”. Całe spotkanie miało charakter ściśle partyjny, ponieważ padały tam sformułowania dotyczące funkcjonowania określonej partii politycznej oraz obietnice wyborcze. Organizatorem spotkania była gdańska Platforma Obywatelska.
– Wcześniej, 19 lutego, Paweł Adamowicz na zorganizowanej w ECS konferencji prasowej oświadczył: „gdyby tak się złożyło, że Platforma Obywatelska nie poprze mnie w wyborach, wówczas będę kandydował jako niezależny kandydat ze wszystkimi tego konsekwencjami, a więc i stworzeniem własnych list kandydatów na radnych Miasta Gdańska.” „Jestem lojalny wobec Platformy Obywatelskiej – podkreślił. – Wczoraj przewodniczący Schetyna miał urodziny, a więc zbieg okoliczności nie był może najlepszy. Pewnie nie był to prezent urodzinowy. Ja z Grzegorzem Schetyną rozmawiałem kilkakrotnie w ciągu ostatnich miesięcy i to były rozmowy bardzo poważne, natomiast ja się zachowywałem wobec niego niezwykle lojalnie”. Spotkanie to było ewidentnie polityczne
– Podobnych spotkań było więcej, jak chociażby w czerwcu 2018 roku, gdy Lech Wałęsa „reaktywował” „komitet obywatelski”. W zorganizowanym w ECS spotkaniu udział wzięli Grzegorz Schetyna, Katarzyna Lubnauer, Michał Boni, Włodzimierz Cimoszewicz i Andrzej Rzepliński. Spotkanie to również nawiązywało do działań politycznych, były prezydent zachęcał do organizowania się w imię zbliżających się wyborów .
– Wykorzystywanie ECS do celów politycznych miało miejsce również w latachpoprzednich, np. w październiku 2016 roku w Europejskim Centrum Solidarności odbyła się konferencja prasowa Grzegorza Schetyny i Lecha Wałęsy, podczas którego zakomunikowano, że były prezydent nawiązuje współpracę z PO. Lech Wałęsa wówczas mówił: „Ja mogę tylko potwierdzić. Układ mój z KOD-em dobiega końca, oczywiście prawdopodobnie zostanie on przedłużony. Ale ponieważ ja lubię dużo pracować, włączam się teraz we współpracę z Platformę Obywatelską.” Wcześniej, bo w czerwcu 2016, Lech Wałęsa organizował w ECS spotkanie z sympatykami Komitetu Obrony Demokracji.
3. Podczas uroczystości z okazji 38. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych 31 sierpnia br. doszło do incydentu podczas którego grupa osób wykrzykiwała i wywiesiła transparenty z hasłami politycznymi, zakłócając tę niezwykle ważną dla wszystkich Polaków rocznicę. Do zakłócenia porządku publicznego doszło na tarasie ECS, podczas składania kwiatów pod Bramą nr 2, w obecności najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej. Wydarzenie to należy oceniać negatywnie, w szczególności zakładając, że osoby, które dopuściły się tych działań mogły nie ograniczać się do wznoszenia haseł. W wyniku korespondencji prowadzonej z dyrektorem ECS, negatywnie oceniono przygotowania ECS do tych uroczystości. Z przedstawionych wyjaśnień wynika, że zabezpieczenie obszaru schodów ewakuacyjnych prowadzących na taras ECS stanowił jeden pracownik ochrony. Jest oczywiste, że wszyscy obywatele mają prawo do wyrażania swoich poglądów, natomiast sposób realizacji tego prawa w tym przypadku określa ustawa Prawo o zgromadzeniach.
Przedstawione fakty niezbicie dowodzą, że ECS, umożliwiając różnym podmiotom działalność polityczną, partyjną oraz ideologiczną na swoim terenie, narusza zapisy własnego statutu oraz regulaminu zwiedzania, w myśl którego zakazane jest prowadzenie w ECS agitacji politycznej. Działania takie przeczą ogólnej idei funkcjonowania instytucji kultury jako takiej. Jest to również niezgodne z ideałów Solidarności. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraża nadzieję na zmianę tego stanu rzeczy w przyszłości. Jednocześnie czuje się odpowiedzialny za dbałość o niezależność polityczną instytucji kultury którym przekazuje środki. Ponadto, Minister pozostaje otwarty i wyraża nadzieję na dalszą współpracę z ECS w zakresie przekazywania środków na działalność historycznej sali BHP (przeznacza na ten cel za pośrednictwem ECS 800 000 zł rocznie; również w planie budżetu na 2019 r. jest zaplanowana dotacja tej wysokości).
W latach 2016-2017 nastąpił znaczny wzrost udzielanych dotacji podmiotowych dla instytucji dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Minister KiDN. W 2016 roku było to łącznie 47,8 mln zł, natomiast w 2017 – 55,5 mln zł. Zanotowany w ciągu 2 pierwszych lat rządu Prawa i Sprawiedliwości poziom udzielanych dotacji podmiotowych pomorskim instytucjom kultury był najwyższy w historii. W załączeniu przesyłam wykres dotyczący przyznawanych dotacji.
Anna Bocian
Rzecznik prasowy
Centrum Informacyjne
Wydział Promocji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *